Friday, 22 May 2015

[HM:257978] Sağlıklı Beslenme & Spor ve Diyet Yöntemleri

« Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan; bahtiyar ve kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık gayesidir. » |Mustafa Kemal Atatürk|


-----------------------------------------------

 

Sağlıklı beslenme, spor ve diyet yöntemleri üzerine kendi çektiğim fotoğrafları içeren 7 aylık bir çalışmanın sentezini aşağıda görebilirsiniz. Sunumun büyük bölümü sağlıklı beslenme üzerine olsa da; özellikle zayıflamak isteyenler için anahtar bilgiler ve motive edici sözler de bulunmaktadır.

 

Bu vesile ile Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.

 

Cemal Haki

Kaynak: http://www.cemalhaki.com/beyge/

aaa

Slayt2Slayt3Slayt4

Slayt6Slayt5
Slayt7Slayt8Slayt9Slayt10Slayt11Slayt12Slayt13Slayt14Slayt15Slayt16Slayt17Slayt18Slayt19Slayt20Slayt21Slayt22Slayt23Slayt24Slayt25Slayt26Slayt27Slayt28Slayt29Slayt30Slayt31Slayt32Slayt33Slayt34Slayt35Slayt36Slayt37Slayt38Slayt39Slayt40Slayt41Slayt42Slayt43Slayt44Slayt45Slayt46Slayt47Slayt48Slayt49Slayt50Slayt51Slayt52Slayt53Slayt54Slayt55Slayt56Slayt57Slayt58Slayt59Slayt60Slayt61Slayt62Slayt63Slayt64Slayt65Slayt66Slayt67Slayt68Slayt69Slayt70Slayt71Slayt72Slayt73Slayt74Slayt75Slayt76Slayt77Slayt78Slayt79Slayt80Slayt81

Slayt81aSlayt82Slayt83Slayt84Slayt85Slayt86Slayt87Slayt88Slayt89Slayt90Slayt91Slayt92Slayt93Slayt94Slayt95Slayt96Slayt97Slayt98Slayt99Slayt100Slayt101Slayt102Slayt103Slayt104Slayt105Slayt106Slayt107Slayt108Slayt109Slayt110Slayt111Slayt112Slayt113Slayt114Slayt115Slayt116Slayt117Slayt118Slayt119Slayt120Slayt121Slayt122Slayt123Slayt124Slayt125Slayt126Slayt127Slayt128
Slayt130Slayt131Slayt132Slayt133Slayt134
Slayt136Slayt137Slayt138Slayt139Slayt140Slayt141Slayt142Slayt143Slayt144Slayt145Slayt146Slayt147Slayt148Slayt149Slayt150Slayt151Slayt152Slayt153Slayt154Slayt155Slayt156Slayt157Slayt158Slayt159Slayt160Slayt161
Slayt162Slayt163Slayt164Slayt165Slayt166Slayt167
Slayt168Slayt169Slayt170Slayt171Slayt172Slayt173Slayt174Slayt175Slayt176Slayt177Slayt178Slayt179cemal-foto

 Slayt1

--
--
We are also on Face Book, Click on Like to jois us
FB Page: https://www.facebook.com/pages/Hyderabad-Masti/335077553211328
FB Group: https://www.facebook.com/groups/hydmasti/
 
https://groups.google.com/d/msg/hyd-masti/GO9LYiFoudM/TKqvCCq2EbMJ

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Hyderabad Masti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hyd-masti+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

No comments:

Post a Comment