Wednesday, 21 October 2015

[HM:258185] Bilinmeyen Fotoğraflarla "Yeşil Bursa"

« Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başka şehri hatırlamıyorum. 
Bu şehirde eski bir vakte ait olmak keyfiyeti o kadar kuvvetlidir ki, insan "Bursa'da ikinci bir zaman daha vardır."  diye düşünebilir. » 
|Ahmet Hamdi Tanpınar|

--
--
We are also on Face Book, Click on Like to jois us
FB Page: https://www.facebook.com/pages/Hyderabad-Masti/335077553211328
FB Group: https://www.facebook.com/groups/hydmasti/
 
https://groups.google.com/d/msg/hyd-masti/GO9LYiFoudM/TKqvCCq2EbMJ

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Hyderabad Masti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hyd-masti+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

No comments:

Post a Comment