Sunday, 16 August 2015

[HM:258033] Eski Türk Filmlerinden Nostaljik Kareler

« Hayat ön provası yapılmamış bir tiyatro gösterisidir. 

Alkışı olmayan bu tiyatronun perdesi kapanmadan; gülün, şarkı söyleyin, dans edin, âşık olun! 

Hayatınızın her anını değerlendirin. Çünkü hayat dar alanda trajedi, geniş açıda komedidir. » 

|Charlie Chaplin |


www.cemalhaki.com


www.cemalhaki.com 

--
--
We are also on Face Book, Click on Like to jois us
FB Page: https://www.facebook.com/pages/Hyderabad-Masti/335077553211328
FB Group: https://www.facebook.com/groups/hydmasti/
 
https://groups.google.com/d/msg/hyd-masti/GO9LYiFoudM/TKqvCCq2EbMJ

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Hyderabad Masti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hyd-masti+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

No comments:

Post a Comment