Saturday, 6 June 2015

[HM:257959] Makber & Ölüm Üzerine Fotoğraflar

Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı 

Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim.

Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl-ü hâlî 

Bir lâne-i âvârede bir ömr-i hayâlî…

|Tevfik Fikret / Ömr-i Muhayyel Şiiri|
 

-----------------------------------------------

İnsanlığın varoluşundan beri ab-ı hayat olarak ölümsüzlüğün sırrı çözülmeye çalışılsa da, zaman içerisinde bu durum daha uzun yaşamanın yöntemlerini araştırmak olarak süregelmiştir. Genç gezegenimiz dünyanın 4,5 milyarlık yaşına bakarsak, insanoğlunun 10 yıl daha uzun yaşamak için harcadığı onca emeğin ne kadar gerekli olduğu tartışılır. Ondandır ki,  yüz sene daha yaşamayacağız diye ağlamak, yüz sene önce yaşamadığımıza ağlamak kadar deliliktir bence… Ölümü hayatın bir sonu değil, bir etabı olarak görmektir doğru olan; zira ölüm yaşamın zıttı değil, doğumun zıttıdır.

Ölüm tüm kültür ve toplumlarda her zaman farklı olarak yorumlanmıştır. Geride kalanlarda genellikle büyük bir acı duygusunu barındırsa da, bazen ayrılık ve hüzne, kimi zaman da bir ömür boyu sürecek ıstıraplı bir bekleyişe sebep olur. Her ölüm acıdır. Ölen kişi anne, baba, eş ya da çok yakın bir arkadaş olduğunda hissedilen duygular birbirlerinden farklı olsa da, bir annenin bir evladını kaybetmesinin; hele hele kelebek ömrü kadar dahi yaşama fırsatı olmayan minik bebeklerin arkalarında bıraktıkları acının tarifi olamaz. 

Cemal Haki

http://www.cemalhaki.com

--
--
We are also on Face Book, Click on Like to jois us
FB Page: https://www.facebook.com/pages/Hyderabad-Masti/335077553211328
FB Group: https://www.facebook.com/groups/hydmasti/
 
https://groups.google.com/d/msg/hyd-masti/GO9LYiFoudM/TKqvCCq2EbMJ

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Hyderabad Masti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hyd-masti+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

No comments:

Post a Comment