Wednesday, 16 September 2015

Re: [HM:258102] Şehr-i Hayal: Nostaljik İstanbul Fotoğrafları

Very nice ...  Thanks

2015-09-16 13:12 GMT+05:30 Cemal Haki <cemalhaki@gmail.com>:

Maziden kalan bir fotoğraf, içinde cennet-i mekân,
Rumeli'nin hemen yanı başında bir ev, ardında malik-i sultan.
Yaşanan anıların belki de üzerini örtmüştür bunca zaman;

Boğazın budur lütfu, bir ömre değer yaşadığın her bir an!

Uzaktan sessiz bir gemi süzülür, söylerken hisara selam, 
Raks eder ateş böcekleri, ezgileri inleterek her bir akşam.
Mavi, yeşil ve pembenin rengârenk cümbüşü, sanki bir bayram…
Yine de yetmez bu güzellikleri anlatmaya hiçbir edebi kelâm.

Önünde yaşayan bir tarih, sancağı dikmiş bakıyor Ulubatlı Hasan,
Dibinde boynu bükük mezar taşları, altında ise yüzlerce yatan...
Yanından sokulur alaturka nağmelerin yankılandığı o güzel yol Aşiyan,
Misk-i amber gibidir etrafta koku salan, boğaz çiçeği erguvan.

Aziz şehir, güzel siluetin karşısında büyülenir her bir kul;
Tılsımınla yakarsın, vazgeçemez kimse senden, etmez başka şehri kabul!
Endamın yekparedir, evrenin prensesisin, sensiz kalır dünya dul.
Aşıkların aşkısın, canların cananısın, şehr-i hayal İstanbul!

Cemal Haki
28.12.2012

--
--
We are also on Face Book, Click on Like to jois us
FB Page: https://www.facebook.com/pages/Hyderabad-Masti/335077553211328
FB Group: https://www.facebook.com/groups/hydmasti/
 
https://groups.google.com/d/msg/hyd-masti/GO9LYiFoudM/TKqvCCq2EbMJ

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Hyderabad Masti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hyd-masti+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
--
We are also on Face Book, Click on Like to jois us
FB Page: https://www.facebook.com/pages/Hyderabad-Masti/335077553211328
FB Group: https://www.facebook.com/groups/hydmasti/
 
https://groups.google.com/d/msg/hyd-masti/GO9LYiFoudM/TKqvCCq2EbMJ

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Hyderabad Masti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hyd-masti+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

No comments:

Post a Comment