Thursday, 29 August 2013

[HM:256663] Geçmişten Günümüze Muhteşem Otomobil Fotoğrafları

« Geçtigimiz bir yıl içinde otomobilin yapısını degiştirecek herhangi bir ilerleme kaydedilmedigini göz önüne alırsak, 

bu buluşun da gelişme ve evrimini tamamladığı sonucuna varabiliriz. » 

| 2 Ocak 1909 – Scientific American Dergisi |  :)

 

Geçmişten günümüze Türkiye’de kullanılan otomobil ve ticari araçlara ek olarak 2012 İstanbul Autoshow’da çektiğim klasik ve spor otomobil fotoğraflarını ekte görebilirsiniz. --
--
We are also on Face Book, Click on Like to jois us
FB Page: https://www.facebook.com/pages/Hyderabad-Masti/335077553211328
FB Group: https://www.facebook.com/groups/hydmasti/
 
https://groups.google.com/d/msg/hyd-masti/GO9LYiFoudM/TKqvCCq2EbMJ
 
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Hyderabad Masti" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hyd-masti+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

No comments:

Post a Comment